24 Langkah untuk Mendapatkan Doa Yang Dijawab

Yofamedia.com-Inilah "24 Langkah Untuk Hasil dalam Doa" Dari - "Manifestisme Pemikiran dan Penyebab Hasil-hasilnya.
" Arab - "Ad-Duaa'a min al-Kitaab adalah-Sunnah" - oleh Shaykh Sa'eed bin 'Ali bin Wahf al-Qahtaanee - halaman 8 sampai 11
Yaitu :


1. Panggillah Allah Yang Maha Kuasa dengan tulus dan sungguh-sungguh.

2. Mulailah dengan pujian kepada Allah (Al Hamdulillah), muliakanlah Dia (Subhan Allah), kemudian berdoalah untuk kedamaian dan rahmat atas Muhammad, salla lahu alayhi adalah salam, dan selesaikan doa dengan itu.

3. Tanyakan dengan penuh keyakinan dan keyakinan penuh maka akan terjawab.

4. Bersikaplah gigih dalam memohon dan jangan tergesa-gesa.

5. Berdoa dan penuh perhatian.

6. Supplicate (dua) di kedua waktu kemudahan dan di saat-saat sulit.

7. Supplicate atau buatlah doa kepada Allah saja.

8. Jangan memohon keluarga Anda sendiri atau kekayaan atau anak-anak mereka, atau terhadap diri Anda sendiri.

9. Panggillah kepada Allah dengan suara yang tidak terlalu rendah dan jangan terlalu nyaring.

10. Mengakui dosa, mencari pengampunan karena melakukan dosa, dan mengakui berkat Allah dan bersyukur kepada-Nya untuk mereka.

11. Jangan mengucapkan doa atau doa dengan gaya berima atau bermusik.

12. Amati kerendahan hati, kerendahan hati, usaha, dan ketakutan akan Allah (saat memohon).

13. Belilah ketidakadilan dengan melakukan pertobatan (kepada Allah).

14. Tawarkan doa yang sama tiga kali.

15. Hadapi arahan untuk sholat.16. Angkat kedua tangan saat sholat.

17. Jika memungkinkan melakukan wudhu (mencuci ritual) sebelum permohonan.

18. Jangan melanggar atau berbuat dosa saat memohon.

19. Saat berdoa untuk orang lain, mulailah dengan diri anda terlebih dahulu kemudian dengan orang yang anda doakan.

20. Cara memanggil Allah untuk mendekat kepada-Nya: Dengan nama-nama indah dan atributnya yang tinggi Dengan perbuatan baik yang baik Dengan meminta orang benar untuk berdoa

21. Makanan, minuman, dan pakaian harus diperoleh meski cara yang diijinkan.

22. Jangan berdoa untuk melakukan kejahatan atau memutuskan hubungan keluarga.

23. Enjoin atau lakukan apa yang baik dan melarang kejahatan.

24. Jauhi melakukan semua tindakan ketidaktaatan.

(Red/INR)


O

0/Comments = 0 Text / Comments not = 0 Text

Lebih baru Lebih lama
YofaMedia - Your Favourite Media
Ads2